ANBI registratie

Sinds 1 januari 2014 is het ANBI geregistreerde instellingen verplicht om bepaalde gegevens te publiceren. Hieronder vindt u die van ons, met onderaan een link naar de belastingdienst, zodat u onze registratie
eenvoudig kunt verifiëren. U vindt ons door te zoeken op biking4energy in Haarlem.

Naam & Logobe4_logo_multi-300x155

Stichting Biking4Energy

Registratie nummers:

RSIN / fiscaalnummer: RSIN 851449712
KVK Amsterdam 54812321

Bankrekekening:

NL65INGB0005278560

Contact / Adres:

Stichting Biking4Energy
Helmlaan 24, 2015 LE, Haarlem
info@b4.bcmi.nl
www.biking4energy.eu

Doelstelling:

– Fondsenwerving in de meest brede zin van het woord ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek naar energiestofwisselingsziekten, met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een medicijn.
– Bewustwording van, het bekend maken met en het geven van voorlichting over de mitochondriële/energiestofwisselingsziekte, in de breedste zin van het woord.
– Ondersteunen van patiënten die lijden aan bovengemelde ziekte en hun familie in breedste zin van het woord.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn om het medicijn te ontwikkelingen en te implementeren.

Beleidsplan:

Biking4Energy werft op een actieve, sportieve en uitgebreide manier fondsen voor onderzoek naar Mitochondriële ziekten, geeft voorlichtingen over de ziekte en zet zich in om in algemene zin de kwaliteit van leven van deze patiënten te ondersteunen.

Bestuurders en hun functie:

Sjef Nelis, voorzitter
Frans Schlüter, penningmeester
Yolande Peltenburg, secretaris
Arno Beliën, algemeen bestuurslid
Bas de Boer, algemeen bestuurslid

Ambassadeurs:

Marleen Schlüter-Nelis
Ria Schlüter-Olbers
Daniëlle van der Pol

Beloningsbeleid:

De Stichting heeft geen mensen in dienst maar ze bestaat uit vrijwilligers. Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden.

Activiteiten:

Het (doen) organiseren, stimuleren, coördineren en faciliteren van fondsenwerving, gericht op particulieren, bedrijven en organisaties in het algemeen,
Het (doen) organiseren van activiteiten en/of evenementen,
Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn,
Zowel nationaal als internationaal -al datgene te doen of te laten- verrichten wat naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
Bron: Belastingdienst.nl

Jaarrekening:

Stichting Biking4Energy is 1 maart 2012 opgericht, de jaarrekeningen zullen openbaar gemaakt worden, hier vindt u deze.

Bron: Belastingdienst.nl

OFFERTE AANVRAGEN