Besteding gelden

Stichting Biking4Energy doneert gelden aan de volgende directe doelen:
1. Wetenschappelijke onderzoeken welke uiteindelijk moeten leiden tot een behandeling en medicatie voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte in het bijzonder de mitochondriële ziekten.
2. Acties en activiteiten die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven voor kinderen met een mitochondriële ziekte.

Daarnaast sponsoracties en activiteiten van partner stichtingen die daadwerkelijk bijdragen aan de onder punt 1 en 2 genoemde bestedingen met de volgende uitgangspunten;
A. Stichting Biking4Energy maakt gebruik van de kennis van partner Stichtingen en andere instellingen die beschikken over een onafhankelijke en toegeruste medische beoordelingscommissie.
B. Uitsluitend schriftelijke aanvragen voor donaties met daarbij een medisch goedgekeurd advies van een beoordelingscommissie worden in behandeling genomen.

OFFERTE AANVRAGEN