Rotary achter welzijn van mens.

VELSEN – De wekelijkse bijeenkomst van de Rotary Club Velsen (RCV) stond donderdag 29 september in het teken van het schenken van een viertal substantiële bedragen aan instellingen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor het welzijn van de medemens.

Bij de naam ‘Rotary’ denkt een outsider al snel aan een elitair clubje bobo’s die gezamenlijk wijn drinken en sigaren roken. “Een zeer onterecht imago”, stelt voorzitter Piet Bogaart. “Wij richten ons op de wereld en ook op de Velsense samenleving. Ons credo is het verlenen van steun door onze gezamenlijke expertise en door het schenken van gelden aan goede doelen.” Dat laatste blijkt uit de gulle donaties van deze middag. De giften werden gefinancierd uit de opbrengsten van de ‘Highland Games’, een door de Rotary georganiseerd evenement eerder dit jaar, dat dankzij vele sponsoren, een groot succes was.

Na een lunch in de Velserbeekse Theeschenkerij waar de RCV haar thuisbasis heeft, is het moment daar en worden de cheques uitgereikt. Marco Clots van het Zeekadetkorps IJmond is de trotse ontvanger van een cheque van ? 10.000, waarmee de vereniging tegemoet wordt gekomen in de kosten om een degelijk schip te bezitten en te onderhouden, om zo kinderen spelenderwijs de beginselen van de maritieme wereld te kunnen bijbrengen.

Een cheque van ? 13.250 was er voor de stichting Energy4All, een organisatie van vele enthousiaste vrijwilligers, die dagelijks vechten voor uitgebreider onderzoek naar energiestofwisselingsziekten van voornamelijk jonge patiënten, om zo uiteindelijk een afdoende werkend medicijn te kunnen vinden.

Eenzelfde bedrag werd gedoneerd aan de Ds. Rasmus Schmidtschool in Bronsweg, een dorp diep in de jungle van Suriname. Schoolmeubilair is waar het om draait: vanzelfsprekend hier, uitzonderlijk daar. Een zichtbaar geëmotioneerde Sam Leidsman, die zich vanuit Nederland voor deze school inzet, nam de cheque in ontvangst.

De ‘Ananse Foundation’ ten slotte, kreeg een donatie van ? 16.500. Deze stichting heeft tot doel urologische gezondheidszorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten te leveren aan missieziekenhuizen in Afrika. Een initiatief dat recentelijk in Ghana heeft geresulteerd in een tweede ziekenhuis die door de overheid wordt gefinancierd en die de noodzaak van deze zorg benadrukt.

Het doet deugd om te zien met hoeveel dankbaarheid de cheques worden geaccepteerd. In de ogen van de ontvangers is de passie en bevlogenheid te lezen waarmee deze mensen zich dag in dag uit, belangeloos inzetten voor anderen. En dat mag ook weleens benadrukt worden in een tijd waarin hebzucht en zelfverrijking van enkelen weer veelvuldig in het nieuws is. De Rotary Club Velsen onder het bezielende voorzitterschap van Piet Bogaart, maakt het nu en in de toekomst mogelijk, dat dergelijke nobele instellingen hun goede werk kunnen blijven voortzetten.

WordPress Website
WordPress Website
Mijn naam is WordPress. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is.
OFFERTE AANVRAGEN